Regulamin


DRODZY KLIENCI!

 1. Sklep eCzapki.pl jest jedynym oficjanym sklepem internetowym firmy LOMAN.
 2. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie wyprodukowane są przez firmę LOMAN, posiadają oryginalne metki i opakowania firmowe.
 3. Właścicielem sklepu eCzapki.pl jest

  Tomasz Gajer
  ul. KRAKOWSKA 342
  Tel. 505 790 696
  Nip 9371360772
  Regon 072690218
  Konto bankowe nr 89 1140 2017 0000 4602 0873 9619

 4. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w postaci paczki priorytetowej. Koszt przesyłki w wysokości 10 zł pokrywa Kupujący. Decydując się na opłatę za pobraniem, prosimy uwzględnić dodatkowy koszt przysyłki w wysokości 3,5 zł.
 5. Realizujemy zamówienia na terenie Polski i inych krajów Unii Europejskiej.
 6. Prosimy o nieskładanie zamówień, których nie mają Państwo zamiaru zrealizować lub odebrać. W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar !
 7. W trosce o dobro użytkowników wszystkie IP oraz numery komputerów i czas transmisji są rejestrowane.


ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW 1. Warunki sprzedaży
 2. Polityka prywatności
 3. Warunki użytkowania
 4. Dane osobowe


Warunki sprzedaży

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę

PHU TAURUS Tomasz Gajer
ul. Krakowska 342
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 505 790 696
Nip 9371360772
Regon 072690218

wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między firmą ,a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.eczapki.pl.

Definicje

 1. Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.eczapki.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;
 3. Sprzedawca - PHU TAURUS TOMASZ GAJER,43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. KRAKOWSKA 342 ,NIP 9371360772,REGON 072690218
 4. Towary - towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

Ceny

Produkty prezentowane na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zapłata

Dopuszczalne sposoby płatności to:

 1. Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na konto bankowe sklepu: 89 1140 2017 0000 4602 0873 9619 uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.
 2. Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.
 3. Zamówienie opłacone za pomocją płatności onlina jest obsługiwane przez operatora Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.

Realizacja zmówienia

 1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:
  • Poprzez stronę internetową sklepu www.eczapki.pl. Ten sposób zakupu daje dostęp do promocji organizowanych przez sklep w tym otrzymania kuponów rabatowych, które umożliwiają dokonywanie tańszych zakupów.
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eczapki.pl.
  • Istnieje też możliwość realizacji zamówień telefonicznych dzwoniąc pod numer telefonu 505 790 696.
 2. Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych opublikowanej na stronie polityka prywatności.
 3. Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 48 godzin. Możliwe jest to dzięki temu, iż posiadamy własny magazyn, z którego zamówienia są realizowane.
 4. Możemy odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu . Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • częściowa realizacja w różnych terminach dostawy - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,
  • wysyłka w późniejszym terminie - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego,
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, Sklep zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W przypadku niedostępności towaru w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).
 7. Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania przez sklep potwierdzenia zamówienia lub otrzymania zapłaty na konto sklepu

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania przez sklep potwierdzenia zamówienia lub otrzymania zapłaty na konto sklepu eCzapki.pl. Na termin doręczenia przesyłki składa się czas realizacji zamówienia przez sklep eCzapki.pl + czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

Przekazywanie danych

Obsługa administracyjna i realizacja zamówień może wiązać się z koniecznością przekazania określonych informacji o transakcjach i danych osobowych do serwerów lub baz danych znajdujących się na terenie Polski i zagranicą.

Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

Gwarancja

W miarę możliwości:

 1. do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu.
 2. Towar dostarczany powinien być do oględzin czysty.

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia. Do rozpatrzenia reklamacji sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Towar odesłać należy na adres:
PHU TAURUS  - eczapki.pl
ul. Krakowska 342, 
43-300 Bielsko-Biała
Przesyłki wysyłane na koszt firmy PHU TAURUS . nie będą odbierane!

W momencie, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuję prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki.

Towar niezgodny z umową:

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Prawo do zwrotu:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W miarę możliwości:

 1. w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać oczekiwany sposób przekazania należnych Klientowi środków pieniężnych (np. podanie nr konta)
 2. zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, wyciągiem przelewu bankowego lub potwierdzeniem płatności ).

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę.

Towar odesłać należy na poniższy adres siedziby firmy z dopiskiem ZWROT

PHU TAURUS  - eczapki.pl
ul. Krakowska 342, 
43-300 Bielsko-Biała

Przesyłki wysyłane na koszt firmy PHU TAURUS   . nie będą odbierane.

Prawo właściwe

Oferty składane przez firmę PHU TAURUS  ., zamówienia Klientów i umowy zawierane między firmą a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 03-04-2013. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Warunki sprzedaży sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. O wszelkich zmianach warunków sprzedaży będziemy informować z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem wysyłając stosowną informację na adres e-mail klientów.Polityka prywatności

Cenimy sobie współpracę z Państwem i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla Państwa kwestia prywatności. Dlatego wdrożyliśmy niniejszą Politykę Ochrony Prywatności, aby poinformować Państwa o tym, jakie informacje na Państwa temat gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Korzystanie z tej witryny WWW jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Jak i kiedy gromadzimy informacje

Gromadzimy dane "osobowe", gdy sami Państwo je nam przekażą. Na przykład, jeśli kupują Państwo od nas produkt, możemy zarejestrować imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefoniczny, numer karty kredytowej i adres e-mail. Jeśli zasubskrybują Państwo biuletyn, zarejestrujemy Państwa adres e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług specjalnych, możemy gromadzić inne informacje na Państwa temat.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje

Czujemy się zobowiązani do ochrony Państwa prywatności. w żadnych okolicznościach bez Państwa zgody nie wynajmujemy, sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa adresu pocztowego lub e-mail innym przedsiębiorstwom w celach marketingowych. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów wewnętrznych, takich jak przetwarzanie zamówień i informowanie Państwa o stanie realizacji zamówienia. Niekiedy mogą Państwo otrzymywać od nas informacje na temat nowych funkcji, usług i ofert specjalnych, które w naszej opinii mogą Państwo uznać za wartościowe.

Dane osobowe przekazane nam podczas składania zamówienia są wykorzystywane do jego przetwarzania i realizacji. Wykorzystujemy także Państwa dane osobowe do naszych celów wewnętrznych, takich jak zapewnienie wsparcia dla klientów oraz udostępnianie, utrzymywanie, ocenianie i ulepszanie produktów i usług..

Możemy ujawnić dane osobowe i inne informacje o naszych klientach naszym ewentualnym następcom prawnym, np. spółce, która przejmie nasze przedsiębiorstwo. Możemy być zmuszeni do ujawnienia Państwa danych osobowych, gdy będzie to wymagane z mocy prawa lub gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania prawnego lub sądowego bądź wykonania postanowienia sądu.

Przekazywanie i przechowywanie danych

Operatorem i administratorem tej witryny WWW jest Polska firma PHU TAURUS TOMASZ GAJER 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. KRAKOWSKA 342, NIP 9371360772,  Państwa dane osobowe i informacje dotyczące Państwa będą przekazywane do firma PHU TAURUS i przechowywane na terenie Polski.

Możliwość rezygnacji z otrzymywania niektórych rodzajów wiadomości

Jeśli nie są już Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas zapowiedzi i innych informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, prosimy przesłać stosowne żądanie na adres sklep@eczapki.pl. Prosimy podać pełne imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy. Prosimy zauważyć, że nadal mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości związane z obsługą klienta.

Łącza do innych witryn WWW

Nasza witryna WWW może zawierać łącza do witryn WWW prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane w takich witrynach. Zachęcamy naszych użytkowników, by zwracali uwagę na fakt przejścia do innej niż nasza witryny WWW i zapoznawali się z oświadczeniami o ochronie prywatności w takich witrynach. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych przez naszą witrynę WWW.

Adresy IP i pliki cookie

Adresy IP

Zbieramy także od Państwa informacje "nie będące danymi osobowymi", np. informacje o typie przeglądarki, adresie URL poprzednio odwiedzonej witryny WWW, Państwa dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, a także Państwa adres IP. Informacje "nie będące danymi osobowymi" nie umożliwiają łatwego zidentyfikowania tożsamości osoby. Możemy wykorzystać Państwa informacje nie będące danymi osobowymi do diagnozowania problemów z naszym serwerem i do administrowania naszą witryną WWW. Państwa informacje nie będące danymi osobowymi mogą być także używane do zbierania informacji demograficznych o charakterze ogólnym oraz do analizowania ruchu klientów i wykorzystania witryny WWW. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają nam w promowaniu produktów i usług oraz w projektowaniu wyglądu i układu witryny WWW.

Pliki "cookie" sklepu eczapki.pl

Ponadto, podobnie jak niemal wszystkie witryny zawierające sklepy internetowe, używamy plików "cookie". Pliki "cookie" są przechowywane na Państwa Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Mimo, że nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, umożliwiają nam realizację takich funkcji:

 1. jak przechowywanie produktów w koszyku między jedną a drugą wizytą oraz w trakcie tej samej wizyty w sklepie;
 2. pozwalają na bardziej spersonalizowaną obsługę Państwa w naszej witrynie.
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb lub urządzenia;
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 5. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy pliki Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 3. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 5. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]; Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu]; 

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

W jaki sposób chronimy Państwa dane

Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

 1. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
 2. W przeglądarkach Firefox, Chrome i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA).

Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.

Przestrzegamy powszechnie przyjętych norm branżowych w zakresie ochrony przekazanych nam danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych i przed ujawnieniem, zarówno w trakcie transmisji jak i po ich odebraniu. Jednak żadna metoda transmisji w Internecie ani żadna metoda przechowywania danych w formie elektronicznej nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego, choć dokładamy wszelkich starań i stosujemy komercyjnie uzasadnione środki, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować, że będą one bezwzględnie bezpieczne. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ujawnienie danych spowodowane błędami w transmisji, dostępem do nich nieupoważnionych osób trzecich, innymi działaniami osób trzecich, ani też innymi działaniami lub zaniechaniami.

Aktualizowanie Państwa danych osobowych

Jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie, mogą Państwo poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe podane nam wcześniej. w tym celu prosimy zalogować się na swoje konto utworzone podczas rejestracji w naszym sklepie i zmodyfikować wybrane informacje w dziale "Twoje dane osobowe".

Zmiany w naszej Polityce Ochrony Prywatności

Jeśli zmienimy naszą Politykę Ochrony Prywatności, opublikujemy jej nową wersję w naszej witrynie WWW. Nowa wersja stanie się obowiązująca z chwilą opublikowania. Nowa polityka będzie obowiązywała w odniesieniu do wszystkich obecnych i dotychczasowych użytkowników witryny WWW i zastąpi wszelkie wcześniejsze, niezgodne z nią polityki.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki ochrony prywatności lub chcą Państwo usunąć konto prosimy skontaktować się z nami sklep@eczapki.pl .Warunki użytkowania

Witamy w eczapki.pl! Nasze produkty i usługi są świadczone i dostarczane na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z witryny WWW jest równoznaczne ze zgodą na te warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Właścicielem i operatorem tej witryny WWW jest firma PHU TAURUS.

Prywatność

Należy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Prywatności, w której opisano stosowane przez nas zasady ochrony prywatności.

Licencja i dostęp do witryny WWW

Firma udziela użytkownikowi, jako jej klientowi, ograniczonej, możliwej do wycofania licencji na dostęp do witryny WWW i osobiste korzystanie z niej. Użytkownikowi nie wolno jednak:

 • reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać witryny WWW, ani jakichkolwiek obrazów produktów, wykazów produktów, opisów produktów, cen, układów stron, wyglądu stron, dekoracji handlowych, znaków towarowych, logo lub innych treści ("Treści Witryny WWW") do jakichkolwiek celów o charakterze komercyjnym, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych;
 • używać jakichkolwiek meta-znaczników, terminów wyszukiwania, terminów kluczowych lub podobnych wyrażeń zawierających nazwę witryny WWW lub znaki towarowe używane w witrynie;
 • uczestniczyć w działaniach zakłócających działanie witryny WWW lub możliwość korzystania z niej przez innych użytkowników; modyfikować, odtwarzać (ang. reverse engineer), dekompilować lub dezasemblować rozwiązań technicznych używanych do realizacji witryny lub usług oferowanych w witrynie, ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
 • używać robotów, spiderów lub narzędzi bądź procesów do eksploracji lub wyodrębniania danych w celu monitorowania, wyodrębniania lub kopiowania Treści Witryny WWW (o ile nie wynika to z działania internetowych "wyszukiwarek", liczników odwiedzin i podobnych rozwiązań technicznych);
 • wspomagać podmiotów trzecich w działaniach zakazanych przez niniejsze Warunki Użytkowania bądź zachęcać do podejmowania takich działań.

Prawa autorskie

Cała Treść Witryny WWW jest własnością firmy lub jej dostawców treści i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Zakup jakichkolwiek produktów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów. Elementy Treści Witryny WWW, które nie stanowią własności firmy, są używane za zgodą ich właścicieli. Układ i kompilacja elementów Treści Witryny WWW jest wyłączną własnością firmy i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie oprogramowanie używane w witrynie WWW jest własnością firmy lub jej dostawców oprogramowania i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego.

Znaki towarowe

Określone elementy graficzne, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, znakami usług lub dekoracją handlową firmy. Znaków towarowych i dekoracji handlowej firmy nie wolno używać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

Przestrzeganie praw autorskich i ochrona znaków towarowych; skargi

Firma honoruje prawa własności intelektualnej innych osób. Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystanie w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o powiadomienie firmy zgodnie z procedurą opisaną w następnym punkcie. Z wyjątkiem nielicznych przypadków uregulowanych stosownymi umowami firmę nie powiela ani nie wytwarza produktów oferowanych w swojej witrynie WWW, lecz nabywa produkty bądź licencje od dostawców, którzy oświadczają, że mają prawo do zezwolenia firmie na eksponowanie i sprzedaż produktów w witrynie WWW. Po otrzymaniu zgłoszonej w dobrej wierze skargi w sprawie naruszenia praw osób trzecich lub po stwierdzeniu w inny sposób faktycznego lub domniemanego naruszenia firma usunie produkty faktycznie lub potencjalnie naruszające prawa osób trzecich i/lub zaprzestanie sprzedaży tych produktów na czas prowadzonego przez firmę dochodzenia.

Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystanie w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o kontakt sklep@eczapki.pl.

Korzystanie z usług przesyłania wiadomości

Użytkownik zobowiązuje się nie używać witryny WWW do wysyłania, przekazywania ani udostępniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, które

 • są sprzeczne z prawem, wyrządzają szkodę, są obsceniczne, szerzą nienawiść, stanowią groźby, mają charakter nękania, oszczerstwa, molestowania, pomówienia, naruszają prywatność innych osób lub są w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów;

Korzystanie z niektórych innych usług

Użytkownikom witryny WWW firma oferuje określone usługi, w ramach, których wykorzystywane są obrazy produktów firmy. Są to między innymi usługi "Wyślij znajomemu", "Poleć innym". Obrazy produktów udostępniane za pośrednictwem tych usług są chronione z mocy międzynarodowego prawa autorskiego i nie mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Użytkownikom tych usług nie wolno:

 • przerabiać ani modyfikować obrazów produktów bądź manipulować nimi;
 • wykorzystywać obrazów produktów w formie innej niż udostępniona przez firmę;
 • powielać obrazów produktów w sposób inny niż przewidziany w ramach danej usługi;
 • usuwać kodów lub informacji identyfikujących z obrazów produktów;
 • dezaktywować łączy powiązanych z obrazami produktów lub powodować, by łącze powiązane z obrazem produktu kierowało do miejsca innego niż witryna WWW firmy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za to, czy witryna WWW, jej serwery lub wiadomości e-mail wysyłane z witryny będą wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia witryny WWW, w tym w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe i odszkodowania karne. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń zawartych w niniejszej klauzuli. W wypadku obowiązywania takiego systemu prawnego niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe uprawnienia.

Prawo właściwe

Oferty składane przez firmę PHU TAURUS., zamówienia Klientów i umowy zawierane między firmą a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu. Wyłącznie właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów między firmą a Klientami w związku z naszymi produktami i usługami są sądy Powszechne.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę - w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności - ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych - RODO.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).